Droga do odszkodowania:

 

1.    Zgłoszenie szkody w celu wstępnej analizy zdarzenia.

2.    Analiza sytuacji poszkodowanego.

3.    Zawarcie umowy w celu dochodzenia odszkodowania.

4.    Udzielenie pełnomocnictwa przez poszkodowanego.

5.    Kompletowanie dokumentacji związanej ze szkodą.

6.    Określenie roszczeń poszkodowanego.

7.    Skierowanie roszczenia do zobowiązanego.


O firmie

Firma Prawnik – Biuro Nieruchomości i Odszkodowań zajmuje się uzyskiwaniem należnych odszkodowań. Występujemy w imieniu poszkodowanych do towarzystw ubezpieczeniowych w sprawach dotyczących likwidacji szkód- tzn. wypłacenia poszkodowanym należnego im odszkodowania we właściwej wysokości. Zajmujemy się szkodami osobowymi, komunikacyjnymi i majątkowymi.

Prowadzimy sprawy związane z uzyskiwaniem dla naszych klientów należnych odszkodowań i w tym zakresie:

•   wykonujemy analizę stanu faktycznego i prawnego

•   ustalamy lub weryfikujemy wysokość roszczeń w stosunku do zakładów ubezpieczeniowych

•   piszemy zgłoszenia, podania, odwołania

•   zgłaszamy szkody za poszkodowanych i monitorujmy ich przebieg, dbając o prawidłowość procesu likwidacji szkody

•   oferujemy kompleksową pomoc prawną

•   dochodzimy także ( jeśli okaże się to niezbędne) roszczeń na drodze sądowej


Dzięki wykształceniu prawniczemu jestem specjalistą w dochodzeniu odszkodowań, dysponującym wszechstronną wiedzą z zakresu obowiązujących przepisów z zakresu ubezpieczeń oraz orzecznictwa sądowego. W przypadku konieczności dochodzenia roszczeń na drodze sądowej oferujemy kompleksową obsługę Kancelarii Adwokackiej specjalizującej się w prawie ubezpieczeniowym.


Nasze działania pozwalają zaoszczędzić Państwu wasz cenny czas, a zarazem gwarantują otrzymanie jak najwyższego odszkodowania. Podpisujecie Państwo umowę z naszą firmą i udzielacie nam Państwo pełnomocnictwa do reprezentowania przed towarzystwami ubezpieczeniowymi i innymi organami.
Rozliczenie następuje po uzyskaniu odszkodowania- do czasu wypłaty odszkodowania nie ponosicie Państwo żadnych kosztów.


Zdecyduj aby Twoje odszkodowanie uzyskał dla Ciebie specjalista.
Zadzwoń teraz lub przyjdź po bezpłatne informacje.
Pomoc prawnika na każdym etapie postępowania.
Żadnych opłat wstępnych.

 

 

 

Wyszukiwarka